Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Gruvindustrin bör bekosta gruvsanering

Erik Bergkvist - regionstyrelsens ordförande (S), Region Västerbotten

Lyssna

Bergkvist vill se en fyrlänslösning

Den statliga utredning som under Mats Sjöstrands ledning sett över länsstyrelser och regionbildningar i Sverige har presenterat sitt resultat. Förslaget är att dagens 21 länsstyrelser minskas till 11 och att landstingen får ta över kommunala samverkansorgan som Region Västerbotten har idag. 

– Det blev en mindre offensiv än vi hoppats på av utredningen säger Erik Bergkvist som gärna sett att de fyra nordligaste länen fått gå ihop i ett nytt samarbete.

Den statliga utredning som under Mats Sjöstrands ledning sett över länsstyrelser och regionbildningar i Sverige har presenterat sitt resultat. Förslaget är att dagens 21 länsstyrelser minskas till 11 och att landstingen får ta över kommunala samverkansorgan som Region Västerbotten har idag. 

– Det blev en mindre offensiv än vi hoppats på av utredningen säger Erik Bergkvist som gärna sett att de fyra nordligaste länen fått gå ihop i ett nytt samarbete.

– För att klara framtidens samhällsuppdrag är jag övertygad om att de fyra länen borde gå ihop och gemensamt ansvara för både sjukvård och utvecklingsfrågor säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Utredningen pekar att nuvarande ordning där vissa utvecklingsfunktioner fortfarande finns kvar hos Länsstyrelsen, skapar en otydlighet om vem som har det egentliga ansvaret. I förslaget skulle den nya lösningen med landstingen få ett utökat ansvarsområde att förvalta statliga utvecklingsanslag, med: regionalt investeringsstöd, bidrag till företagsutveckling, statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och stöd till kommersiell service.

– Jag håller med om att det inte är bra att flera huvudmän delar upp uppgifterna mellan sig och att satsningarna inte blir tillräckligt starka för att nå önskad förändring, säger Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist tror att inriktningen med att en politiskt styrd organisation har det regionala utvecklingsansvaret för Västerbotten, kommer att vara kvar framöver, men att sättet det organiseras på måste diskuteras för framtiden.

– Inget parti vill backa tillbaka till det som var tidigare. Det politiska styret över utvecklingsfrågorna som vi ser i Region Västerbotten har visat sig bra och är här för att stanna, säger Erik Bergkvist.

I en rapport som presenterades förra året av CERUM vid Umeå universitet fick Region Västerbotten gott betyg för sitt utvecklingsarbete och sättet man nu jobbar med utvecklingsfrågor i Västerbotten.

– Forskning visar att Region Västerbotten förändrat utvecklingspolitiken kraftigt, säger Erik Bergkvist.

– De strategier vi jobbar efter där vi lyfter fram näringslivet och den kompetens vi har i regionen visar sig vara rätt och följer det mönster som gäller för framgångsrika regioner. Det är en bra inriktning som vi ska bygga vidare på säger Erik Bergkvist.

– Jag är övertygad om att Region Västerbotten och det lyckosamma sättet att jobba som organisationen visat så här långt kommer att finnas kvar som inriktning oavsett om vi politiskt bestämmer oss för att koppla verksamheten till landstingsfullmäktige säger Erik Bergkvist.

– De mervärden som Region Västerbotten skapar för såväl, medborgare, näringsliv, kommuner, landsting och även staten ska vi dra nytta av när vi tillsammans i länet diskuterar nästa steg säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070618 68 55

Presskontakt:
Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten, 070 666 49 95

Skriv ut

18 december, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer