Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Förberedelserna för Norrlands län är igång

Den politiska styrgruppen som ska leda förberedelsearbetet för en eventuell gemensam region i norra Sverige har startat sitt arbete. Av de 21 ledamöterna är sju från Västerbotten.

Nu har styrgruppen som ska leda förberedelsearbetet för en eventuell gemensam region i norra Sverige, haft sitt första möte.

Styrgruppen träffades för första gången den 20 september och Maria Stenberg (S), Norrbotten, utsågs till sammankallande.

– Äntligen är det förberedande arbetet igång, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Utöver styrgruppen vars främsta uppgift är att se över sjukvårdfrågorna startar ytterligare fyra arbetsgrupper upp sitt arbete under hösten för att se över områdena kollektivtrafiktrafik,kultur och infrastruktur, regional utveckling och samverkan/gränssnitt. Västerbotten leder arbetsgruppen för frågorna om regional utveckling.

Styrgruppen enades om direktiv för projektet, med dessa effektmål:

  • En region som kan främja att Norrland blir en livskraftig och konkurrenskraftig region.
  • En region med en långsiktigt hållbar organisation för regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård i Norrland.
  • En region med beredskap och möjlighet att ta på sig också nya uppgifter (flytta ansvar från staten till regionen)
  • En region som är en god samarbetspart till kommunerna
  • En region som av medborgare, näringsliv, beslutsfattare och anställda uppfattas som begriplig, rättvis och effektiv.

Projektet ska också ge förslag på hur underlag från förberedelserna ska tas tillvara för den händelse inget beslut om regionbildning 2019 tas av riksdag och regering, det vill säga hur ska identifierade samarbetsvinster kunna tas tillvara även utan organisatorisk förändring.

Arbetet i styrgruppen ska präglas av öppenhet och transparens.

Styrgruppens uppdrag
Styrgruppen består av 21 ledamöter som, efter att ha nominerats av de politiska partierna, har bekräftats av respektive landstings/regions styrelse i norra regionen. Styrgruppens uppdrag är att följa och överblicka kartläggnings- och förberedelsearbetet samt ge uppdrag till projektarbetet och de fyra politiska arbetsgrupperna. Styrgruppen ska även bereda frågor kring demokrati, ledning, hälso- och sjukvård och ekonomi samt förslag till vision, verksamhetsidé och mål för den nya regionen.

Ledamöterna från Västerbotten är:

Peter Olofsson (S)

Lilly Bäcklund (S)

Nicklas Sandström (M)

Liselotte Olsson (V)

Ewa-May Karlsson (C)

Marianne Normark (L)

Hans-Inge Smetana (KD)

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

21 september, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer