Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ingen region i norr- Erik Bergkvist om beskedet

Regeringen meddelade efter samtal med de övriga riksdagspartierna att en regionbildning i norra Sverige 2019 är uteslutet. Regionrådet Erik Bergkvist (S) är besviken över beskedet.

I förra veckan kom besked från regeringen om att Region Jämtland Härjedalen inte kommer att ingå i en regionbildning och idag meddelade regeringen att de inte heller kommer att gå vidare med regionbildningsprocessen i Norr.

– Mitt uppdrag är att jobba för regional utveckling, och därför förordar jag en gemensam region i norra Sverige, säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten. Vi hade chansen att bilda en stark region med starkare ställning nationellt och internationellt. Den möjligheten förnekas ni nu i minst tio år framåt.

– Flera partier har tidigare varit positiva till en regionombildning, t.ex Centerpartiet, men när det blir skarpt läge vågar man inte satsa, säger Erik Bergkvist. Det är en stor besvikelse. Nu får vi gilla läget, och se hur vi kan vässa oss i norr utifrån dessa förutsättningar.

Fortsatt kartläggning av samarbetsmöjligheter

I förberedelsearbetet för en regionbildning har ett tydligt uppdrag varit att kartlägga och föreslå möjliga samarbetsområden, oavsett om det blir en gemensam regionbildning eller inte. Ett arbete som kommer att fortsätta när förberedelsearbetet för en regionbildning nu avslutas.

Landstingen och regionerna i norr samverkar sedan tidigare när det gäller den högspecialiserade vården men även andra områden behöver diskuteras. Därför kommer det arbete som under hösten påbörjats med att inventera samarbetsområden och former för samverkan inte bara att slutföras utan även fortsätta utvecklas.

– En region med de fyra nordligaste länen hade gett oss möjlighet att jobba med sjukvårdsfrågor och regional utveckling på samma sätt som andra delar av Sverige, säger Erik Bergkvist. Efter dagens besked blir det därför än viktigare att vi stärker samarbetet mellan länen i norr. Medborgarna har rätt till en fortsatt regional utveckling med bättre vård, en Norrbottniabana och fler statliga jobb i Västerbotten- för att nämna några saker.

För mer information:

Erik Bergkvist

070 6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
23 november, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Fakta:

    2015 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att ta fram ett förslag på en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. Ett första förslag presenterades i somras. Där föreslogs bland annat att Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten skulle bilda en gemensam region. Sedan dess har de fyra landstingen och regionerna i norr arbetat tillsammans med målet att eventuellt bilda en gemensam region första januari 2019.

Kommentarer