Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Klart! Norra Sverige samlas i ny region

Idag presenterade den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. För norra Sverige innebär förslaget en sammanslagning av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Nästa steg blir ett möte senare i mars, där förtroendevalda och landshövdingar möter Indelningskommittén för vidare diskussioner.v

Idag presenterade den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. För norra Sverige innebär förslaget en sammanslagning av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Nästa steg blir ett möte senare i mars, där förtroendevalda och landshövdingar möter Indelningskommittén för vidare diskussioner.

– Äntligen, det här har vi väntat på länge. Staten ritar nu upp en karta som vi kan vägledas av i detta spännande arbete. Vi behöver en gemensam region i norra Sverige för att få muskler att bland annat klara utvecklingen inom sjukvård och regional utveckling. Ett bra förslag av kommitten, säger Erik Bergkvist (S), regionråd i Västerbotten.

Målet med förslaget är att utreda hur statliga myndigheter kan organiseras effektivare genom att skapa större regioner än dagens län, och därmed frigöra resurser. Västerbotten har länge jobbat målmedvetet för att bilda en större region.

– Tidigare, bra lösningar är inte längre användbara under nya förutsättningar. Om vi inte är proaktiva och tar initiativ kommer vi att få anpassa oss i efterhand istället – och det är aldrig bättre. Vi vill ansvara för våra egna beslut, ha kontroll i norra Sverige över vår tillvaro och den framtid vi ska leva i, säger Erik Bergkvist (S).

Några av de konkreta fördelar som nämns är att landstingens och sjukhusens resurser kommer att kunna omfördelas, tack vare samordningsvinster, från administration till den dagliga verksamheten, och detsamma gäller andra samhällsfunktioner som till exempel lokaltrafiken. Ett tredje område som kan stärkas i en större region är regional utveckling och lokal tillväxt.

En invändning som funnits är att avstånden blir för långa i denna nya region.

– Vi måste helt enkelt skapa en organisation som kan hantera detta. Vi måste ha folkvalda som finns ute i hela regionen. Vi delar så många gemensamma fördelar och utmaningar att vi kommer att tjäna på ett ännu tydligare samarbete, i vardagen på hemmaplan men även i påverkansarbetet gentemot Stockholm och Bryssel, säger Erik Bergkvist (S).

Kontaktperson
Erik Bergkvist | erik.bergkvist@regionvasterbotten.se | 070-618 68 55

Presskontakt
Nicklas Berglund, kommunikatör | nicklas.berglund@regionvasterbotten.se | 070-606 96 60

Skriv ut

9 mars, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer