Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Reigionrådet Erik Bergkvist lyfte frågan om storregion på Region Västerbottens personaldag. Fotot: Jörgen Boström.

Lyssna

Större län: en förutsättning för tillväxt och utveckling

I ett remissvar ställer sig Region Västerbottens förbundsstyrelse bakom Indelningskommitténs slutsatser och förslag i delbetänkandet ”Regional indelning – tre nya län” och stödjer ambitionen att försöka skapa jämstarka län.

Förbundsstyrelsen anser att större regioner med en starkare roll i arbetet med regional tillväxt och utveckling är avgörande för att kunna möta och ta tillvara de möjligheter och utmaningar som beskrivs i delbetänkandet.

Enligt Förbundsstyrelsen finns det i Västerbotten en politisk enighet för att ingå i ett gemensamt län eller en region med de tre grannlänen. Styrelsen ser det som en stor fördel att kunna bilda detta län 2018.

– Vi ställer oss bakom Indelningskommitténs delbetänkande och hoppas att arbetet med att skapa jämnstarka län påbörjas så snart det går. Ett försenat startdatum skulle riskera att samordningskraft förloras, utveckling parkeras och kostnadseffektiva lösningar senareläggs, säger Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten.

Styrelsen menar att vi behöver större län som ger större slagkraft. Dagens splittrade struktur och asymmetri leder till att mindre län inte kan attrahera nationella och Europeiska projekt samt infrastruktursatsningar – som de tre största regionerna naturligt gör idag. Ett annat viktigt område är möjligheten att koordinera och få till stånd större och långsiktiga regionala satsningar inom infrastruktur och kollektivtrafik, digitalisering, samt attraktiva miljöer för människor och företag. Förutsättningarna för att lyckas med detta bli betydligt bättre om vi är större och starkare.

För mer information
Erik Bergkvist | erik.bergkvist@regionvasterbotten.se | 070-618 68 55

Skriv ut
23 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer