Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbottenspolitiker fördjupar arbetet kring storregionen med studiebesök i Västra Götaland

En delegation av 51 politiker och tjänstemän från Västerbottens besöker i veckan Göteborg och Västra Götalandsregionen för att diskutera och få erfarenheter om regionombildningsfrågor och regional utvecklingspolitik.

En delegation av 51 politiker och tjänstemän från Västerbottens besöker i veckan Göteborg och Västra Götalandsregionen för att diskutera och få erfarenheter om regionombildningsfrågor och regional utvecklingspolitik.

– Västra Götalandsregionen genomgick en regionförstoring 2011 och har erfarenheter som vi behöver ta del av inför en eventuell regionombildning i norr, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Bland annat kommer vi diskutera hur kommunerna i Västra Götaland påverkats av ombildningen och hur relationen med den nationella nivån utvecklats.

Som värdar för delegationen står Västra Götalandsregionen. Under vistelsen kommer delegationen utöver att diskutera regionfrågan fördjupa sig i de infrastruktursatsningar som görs i regionen, samarbetet mellan Göteborgs hamn och Norrbotniabanan och turismutveckling. Delegationen kommer även att besöka Trollhättan för att få information om det omställningsarbete som kommunen genomgått i samband med industrinedläggningar som t.ex. Saab.

– Besöket i Trollhättan är särskilt intressant med anledning av den aktuella situationen som vi ser i Västerbotten med flera industrinedläggningar, säger Erik Bergkvist. Det pågår ett omfattande arbete med anledning av nedläggningarna och vi behöver få fler inspel på hur vi kan gå vidare i det arbetet.

Programmet innehåller även ett besök vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg där forskning inom life science och samverkan med läkemedelsindustrin står på agendan.

Från Västerbotten deltar kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer från länets samtliga kommuner, representation från ledning vid Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. Delegationen befinner sig i Västra Götalandsregionen den 23-26 augusti. Region Västerbotten är arrangör av Regionresan, ett årligen återkommande koncept med syfte att fördjupa samarbetet kring regionala utvecklingsfrågor mellan aktörer i Västerbotten.

För mer information:

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Region Västerbotten, 070618 68 55

erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

24 augusti, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer