Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Skellefteå och Västerbotten behöver mer Pride!

Politiker från hela regionen och av olika färg skriver tillsammans med RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund om hur arbetet med HBTQ-personers rättigheter kan leda till föer företag, bler inlandsbor och bättre tillväxt i Västerbotten.

I helgen firar vi Skellefteå Snow Pride för första gången- en händelse som RFSL Skellefteå och Piteå tillsammans anordnar för att uppmärksamma alla människors lika värde oavsett sexuell läggning. Arbetet för att skapa öppenhet och garantera alla människors lika värde och rättigheter har ett egenvärde som alltid måste få komma i första hand. Men för Skellefteå och regionen är det också avgörande för tillväxten. Utan Pride förlorar vi möjlighet till bättre välfärd, fler företag och attraktiva livsmiljöer.

För att Skellefteå och Västerbottens näringsliv ska växa behöver vi en mängd olika människor och kompetenser. Små och stora företag, oavsett bransch, har något att vinna på en bred kompetens- och erfarenhetsbas hos sina medarbetare. I regionen ser vi ett behov av närmare 40 000 personer inom en mängd olika branscher fram till 2025. Om kalkylen ska gå ihop måste mångfald och likabehandling vara en självklarhet, vi har inte råd att låta attityder där alla människor inte känner sig välkomna göra sig gällande.

Individer måste våga vara öppna med vilka de är – särskilt på mindre orter. Om unga människor inte upplever att alla människor respekteras på orten där de växer upp finns det en risk att de flyttar till större städer med mer mångfald. Då går de min­dre orterna miste om värdefull kompetens och arbetande skattebetalare, som är livsviktiga för att återväxten ska tryggas. HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är i högsta grad viktiga för företagare, särskilt på mindre orter. Vilka ska de rekrytera till att fort­sätta driva och utveckla deras företag, om unga inte vill stanna kvar på orten? I Västerbotten och inte minst i Skellefteå ser vi även att arbetsmarknaden är mycket könssegregerad, något som tyvärr fortfarande kommer med stela normer om manligt och kvinnligt, sexualitet osv. Dessa frågor har mycket gemensamt med bemötande gent­emot andra grupper som riskerar att bli diskriminerade t.ex. personer med utländsk bakgrund som också är livsviktiga för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas.

Den offentliga sektorn har alltid ett ansvar för alla invånare i en kommun har tillgång till kommunens service på lika villkor, men näringslivet och det civila samhället är lika viktiga aktörer för att driva HBTQ-frågorna(frågor om homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). Här är det även viktigt att det finns regionalt stöd för att just de mindre kommunerna ska kunna ansluta sig till det viktiga arbete som HBTQ-främjande insatser är. Alla aktörer vinner på att regionen är mångfaldsorienterad, inte minst ur arbetsmarknadsperspektiv.

I lokala attitydmätningar som gjorts i Skellefteå i år framgår det att skellefteborna på en skala från ett till tio rankar sig till medelvärdet 4,99 rörande frågor om öppenhet och respekt för andra oavsett bakgrund. Det är det lägsta betyget kommuninnevånarna ger sig själva gällande attityder, något som vi aktivt måste förändra.

Det är dock viktigt att påpeka att det förekommer flera goda exempel av hbtq-satsningar i Skellefteå och Västerbotten. Skellefteå Snow Pride så klart, Queering Sápmi, Hemavan Winter Pride, seminarieserien ”Att göra lika men på olika sätt” och mycket mer.

Aktörerna som driver HBTQ-frågor måste bli fler. Förutom det offentliga och näringslivet så är föreningslivet en part som förändrar våra attityder. Ett starkt exempel är Kiruna IF som på ett demonstrativt sätt tagit ställning för alla människors lika värde genom att bära regnbågsfärgade matchtröjor. Det här är viktigt, ty alla människor tar till sig budskap på olika sätt och bara för att politiker tar ställning innebär inte det att det civila samhället och näringslivet följer med. Information och dialog måste kunna ske på många sätt och ur flera vinklar, det är då frågorna får fäste.

Idag håller Skellefteå kommun och Region Västerbotten ett gemensamt seminarium på Stadshotellet i Skellefteå för att uppmärksamma hur olika aktörer i samhället kan jobba med HBTQ-frågorna. RFSL, Företagarna och Kiruna IF står som talare och vi ser fram mot att få bidra ytterligare i arbetet för ett regnbågsfärgat Västerbotten.

Enfald för oss bakåt, mångfald för oss framåt.

Erik Bergkvist (s)

Regionråd, Region Västerbotten

Ulrika Westerlund

Förbundsordförande RFSL

Lorents Burman (s)

Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå kommun

Andreas Löwenhöök (m)

Oppositionsråd Skellefteå kommun

Ewa-May Karlsson (c)

vice ordförande Region Västerbottens styrelse

 

 

 

 

Skriv ut
28 november, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Debattartikeln finns även att läsa på Norrans hemsida: http://norran.se/asikter/debatt/tolerans-gor-att-skelleftea-vaxer-309528

Kommentarer