Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Svar och bemötande på debattartikel om TV4

Casten Almqvist framställer i sitt svar att TV4 har haft kvar sina lokala redaktioner av ren vänlighet, vilket inte är sant.
Politiker från norra Sverige bemöter Casten Almqvists svar på debattartikel om nedläggning av TV4s lokalredaktioner.

Politiker från norra Sverige bemöter Casten Almqvists svar på debattartikel om nedläggning av TV4s lokalredaktioner.
Se svar från Casten Almqvist, vd TV4-gruppen längre ner i artikeln.

Problemet med Castens Almqvists resonemang är det faktum att TV4 genom förmånliga politiska beslut, har kunnat bygga enorma vinster under många år och förra året närmare en miljard.
TV4 har en särställning bland kommersiella TV-kanaler och har därmed kunnat bygga ett förtroende som bidragit till de stora vinsterna. Men det har skett i ett utbyte mot lokala nyheter väl förankrade i en regional kontext.
Nu kan TV4 tack vara ett nytt avtal lägga ner de lokala redaktionerna helt utan andra inskränkningar och får fortsätta med samma förmåner med väldigt få regleringar.
I avtalet som gällde till den 31 mars 2014 var TV4 tvungna att sända minst 50 timmar nyheter per vecka, vilket är en omfattning som inte gjort de möjligt att ta bort de lokala redaktionerna och de regionala sändningarna.
Casten Almqvist framställer i sitt svar att TV4 har haft kvar sina lokala redaktioner av ren vänlighet, vilket inte är sant.
Att TV4 enligt det nya avtalet fortsatt måste sända regionala program tolkar Casten Almqvist i P1-programmet Medierna från i lördags, att vädersändningar är synonymt med regionala program. Enligt Myndigheten för radio och TV som utfärdat det nya avtalet är regionala program en tolkningsfråga.
TV4 som ägs av Bonnier-koncernen, är en kommersiell aktör och uppenbarligen är dess enda syfte att tjäna så mycket pengar det bara är möjligt. I den verkligheten måste även kommersiella TV-kanaler ha någon form av regleringar. Inte minst för att förstå sitt eget bästa och kunna bevara sitt goda varumärke genom att vara en ansvarsfull aktör på marknaden.
Regeringen behöver skyndsamt utreda hur hela Sverige även i framtiden ska ha en heltäckande mediebevakning. Sverige utanför storstadsregionerna har ett betydande genomslag i Sveriges tillväxt.

ERIK BERGKVIST (S) regionråd, Region Västerbotten, PETER OLOFSSON (S) landstingsråd, Västerbottens läns landsting, ROBERT WINROTH (MP) landstingsråd, Västerbottens läns landsting, ROBERT UITTO (S) regionråd, Regionförbundet Jämtlands län, HARRIET JORDERUD (S) ordförande landstingsstyrelsen, Jämtlands läns landsting, KENT ÖGREN (S), landstingsråd Norrbottens läns landsting, BRITTA FLINKFELDT JANSSON (S) ordförande, Kommunförbundet Norrbotten, STEFAN ANDERSSON (S) vice ordförande, Kommunförbundet Norrbotten, ELISABET STRÖMQVIST (S) oppositionsråd, Landstinget Västernorrland, GLENN NORDLUND (S) ordförande, Kommunförbundet Västernorrland

Casten Almqvist, vd TV4, svarar på debattartikel på SvD.se publicerad söndag den 13 april
Länk till debattartikeln: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tv4-bor-inte-fa-lagga-ned-lokalredaktioner_3457576.svd

Hej,

Tog del av ert öppna brev på Brännpunkt i helgen och vill gärna återkoppla. Till att börja delar jag uppfattningen att det är ett tungt besked som vi har kommit med. För de journalister vars jobb försvinner. För tittarna som uppskattat våra lokala nyhetssändningar. Och naturligtvis också för de orter som berörs. Den lokala journalistiken är viktig för den lokala demokratin, där är vi överens.
Jag har som ni säkert sett på flera ställen utvecklat resonemanget kring vad som ligger till grund för vårt inriktningsbeslut. Medielandskapet förändrats kraftigt. Nya aktörer ger sig in på TV-marknaden, tidningarna bygger ut sin TV-verksamhet och tittarmönstren går från att följa tablån till att vara plattformsoberoende. Allt detta måste vi ta hänsyn till när vi rustar för framtiden. Om vi ska fortsätta att vara relevanta för vår publik måste vi möta dem där de är.
Idén om TV4 föddes av två entreprenörer i mitten av 80-talet och landade i början av 90-talet i en politisk idé om att stärka mångfalden och skapa en konkurrent till Sveriges Television. Tanken var också att skapa nya jobb och sysselsättning i mediebranschen. Vi fick som enda kanal rätt att sända kommersiell tv över hela landet. Till detta distributionsmonopol fanns ett stort antal innehållskrav kopplade, som bland annat gällde nyhetsbevakning, lokal-tv, svenskt drama och barnprogram. Till monopolet kopplades också strikta reklamregler och en betydande koncessionsavgift, drygt fem miljarder kronor under åren 1993-2007. I takt med att tv-marknaden utvecklades förändrades regelverket och närmade sig EU-reglerna. Det skedde i flera steg och 2008 var det svenska marknätet digitaliserat. TV4:s sändningstillstånd löpte ut och must carry-statusen försvann. Givet att TV4 då inte längre hade en särställning fick vi möjlighet att verka på liknande villkor som våra konkurrenter. Under de sex år som gått sedan dess har vi inte haft några krav på lokal närvaro, lokala redaktioner eller lokala nyhetssändningar. Detta bekräftades också senast av Myndigheten för Radio och TV (MRTV) i Medierna i P1 i lördags den 12/4. Sedan 2008 har vi sänt lokala nyheter för att vi sett det som en viktig del av vårt utbud, inte av någon annan anledning.
Men framöver ser det annorlunda ut. Vi har valt att satsa på våra stora 19- och 22-sändningar och på utvecklingen av våra digitala plattformar. Inte för att det inte finns ett intresse för lokal journalistik, eller för att det skulle vara oviktigt, utan för att vi måste prioritera.
Vi är inte ensamma om den bedömningen, runtom i landet skär en mängd medieaktörer ned sin lokala närvaro. Skillnaden mellan oss och många av dem är att vi inte befinner oss på ruinens brant. Det får vi nu hård kritik för, det sägs att vi borde ha råd att fortsätta satsa på lokaljournalistik. Utmaningen är att vår ambition är så mycket högre än så. Vi vill fortsätta vara en del av Sverige, fortsätta utmana public service bolagen när det gäller nyhetsjournalistiken och bibehålla en långsiktigt hållbar verksamhet som bär oss över teknikskiftet. Vi är stolta över att TV4 är den enda större svenska tv-kanalen som verkar i Sverige och som erbjuder nyheter, sport och underhållning med bredd, kvalitet och mångfald som ledord och vill fortsätta med det. Det kräver tuffa prioriteringar nu och framöver.
Det är dock viktigt att påpeka att vi även framöver kommer att ha 25 reportrar på nio orter från norr till söder – bland annat Luleå, Umeå och Östersund – med uppgift att spegla hela Sverige bättre för en nationell publik. Vi inser att det är något annat än det vi erbjudit hittills, men det är mer än någon annan kommersiell nyhetsaktör på riksnivå har. Vi sysselsätter också närmare 35 personer i Sundsvall och har nyligen flyttat administrativa tjänster från Stockholm dit.
Ingen politisk reglering kan tyvärr ändra den historiska omdaning av mediemarknaden globalt och i Sverige som pågår just nu. Tvärtom är det centrala att fundera över hur politiken kan bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar mediesituation i Sverige med en mångfald av olika aktörer. Ser fram emot att fortsätta det viktiga samtalet.

ERIK BERGKVIST (S) regionråd, Region Västerbotten, PETER OLOFSSON (S) landstingsråd, Västerbottens läns landsting, ROBERT WINROTH (MP) landstingsråd, Västerbottens läns landsting, ROBERT UITTO (S) regionråd, Regionförbundet Jämtlands län, HARRIET JORDERUD (S) ordförande landstingsstyrelsen, Jämtlands läns landsting, BRITTA FLINKFELDT JANSSON (S) ordförande, Kommunförbundet Norrbotten, STEFAN ANDERSSON (S) vice ordförande, Kommunförbundet Norrbotten, ELISABET STRÖMQVIST (S) oppositionsråd, Landstinget Västernorrland

Bästa hälsningar, Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen

Skriv ut

16 april, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer