Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Tillväxt föder service och service föder tillväxt

Kommersiell och offentlig service är också en grundläggande förutsättning för att företag ska starta, utvecklas och växa.

DEBATT. Kommersiell och offentlig service är också en grundläggande förutsättning för att företag ska starta, utvecklas och växa. Västerbotten behöver en fungerande service och det ankommer på oss som bor här att ta ansvar för det. Det skriver regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist, Umeå i dagens Västerbottens Kuriren i med anledning av den konferens om hållbara servicelösningar i glesbygd som Region Västerbotten arrangerar.

I dag anordnar Region Västerbotten en konferens där lösningar och goda exempel på service i glesbygd presenteras och diskuteras. Vikten av fungerande servicefunktioner i hela länet kan inte nog poängteras. Men hur uppnår vi det?

Med krympande befolkning urholkas förutsättningarna för bra lokal service. Med svag lokal service krymper befolkningen. Det krävs även lokal service för att skapa lokal och regional tillväxt, inga gruvor kan startas om det inte finns en grundläggande service, det går inte att locka besökare om det inte finns service och det går inte att bo eller verka som företagare om det inte finns service.

Läs hela artikeln på www.vk.se.

Skriv ut

26 maj, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer