Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Vi skapar framtidens hälso- och sjukvård

Världen genomgår ett teknikskifte. Utvecklingen ställer nya krav på samhället men skapar också nya förutsättningar, inte minst för hälso- och sjukvården. På vår idéverkstad skapas framtidens hälso- och sjukvård.

Världen genomgår ett teknikskifte. Utvecklingen ställer nya krav på samhället men skapar också nya förutsättningar, inte minst för hälso- och sjukvården. Därför anordnar ett stort antal partners en idéverkstad på Fabriken i Umeå den 2 april där vi tillsammans skapar framtidens hälso-och sjukvård.

I Sverige jobbar 625 000 personer inom vårdsektorn. Dessa har olika erfarenheter och bidrag till framtidens vård, men samtidigt är det viktigt att låta fler parter bli en del av vår fortsatta välfärd. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyte mellan vårdpersonal, civila samhället, vårdindustri och näringsliv är begränsat och inte oproblematiskt. Det beror på flera befogade anledningar – som kravet på evidens innan nya produkter och tjänster används.

Om vi ska klara av att bemöta en åldrande befolkning och ett glesbefolkat inland gäller det att kommunikationen mellan olika sektioner i samhället går snabbare.

Att alltid kunna erbjuda vård av högsta kvalitet är en självklarhet. I debatten kan det lätt framstå som att detta endast är en fråga om resurser. Det är det inte, det är fråga om att hitta nya och bättre lösningar anpassade för dagens och morgondagens behov.

Det är lätt att stirra sig blind på vårdens utmaningar. Vi vill istället vända på perspektiven. I norra Sverige är avstånden mellan samhällena långa. Den regionala utmaningen ska inte ses som ett problem, utan som en möjlighet. De tvingar oss att fokusera på IT-lösningar för att kunna tillhandahålla god tillgång till vård. I Västerbotten finns den infrastruktur som krävs för att kunna utveckla helt distansoberoende produkter, vi har Europas snabbaste bredband. Tack vare det ligger vi steget före jämfört med resten av världen i produktionskedjan. Dagens huvudvärk blir morgondagens framgång för att i framtiden generera produkter som kommer efterfrågas globalt.

Vi är övertygade om att samarbete mellan flera aktörer är det bästa sättet att gå vidare. Genom att sammanföra alla berörda parter kan vi identifiera behov som både offentliga och privata vårdgivare har, ge medicinindustrin möjlighet att se vad vården behöver samtidigt som vården får en möjlighet att se vad som är tekniskt möjligt att göra.

Sjukvården är produktionsinriktad och strävar alltid efter förbättrade resultat. I dagens samhälle med ändrade förutsättningar finns det andra kontaktvägar eller tjänster som efterfrågas. Genom att involvera aktörer som vanligtvis inte är en del av vårdens processer föds nya sätt att tänka. Vi vill helt enkelt låta parter utmana varandra för att hitta nya metoder som sätter patientens behov i fokus.

Vi kallar detta för medskapande av framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill jobba praktiskt för att ta fram idéer, prototyper och bolag och bidra till morgondagens Västerbotten.

Under våren arrangeras fler idéverkstäder med sport- och livsmiljö, journalistik och e-lärande som teman. Vi gör detta som en del av kulturhuvudstadsåret.

De bästa idéerna kommer att skickas vidare till Mötesplats Lycksele i juni, Västerbottens nya mötesplats för innovationer och regional utveckling.

I regionen jobbas det för fullt med tekniska lösningar för att upprätthålla god kvalitet inom vården. För att idé ska kunna bli verklighet behövs alltid aktörer som kan kapitalisera på kreativiteten. Vi är tvungna att vara innovativa men samtidigt är det genuint för Västerbotten, det är vår kultur. Det här är kulturdriven tillväxt, att låta enskilda idéer bli de hållbara lösningarna för hela samhället.

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Västerbotten

Katarzyna Wikström

Kommunchef Norsjö

Peter Berggren

Distriktsläkare, Verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt Centrum Storuman

Skriv ut

2 april, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer