Enheten för E-hälsa

Enheten för e-hälsa i Region Västerbotten ingår i verksamhetsområdet Digitalisering och medicinsk teknik.

Sara Winqvist är e-hälsochef, och inom enheten arbetar medarbetare med bred kompetens inom ett flertal områden. Arbetet omfattar strategisk IT och medicinsk teknik, invånartjänster, ett nytt vårdinformationsstöd, vård på distans, säkerhet, arkitektur, processer och olika projekt. 

Enheten ska tillsammans med verksamheten styra och leda utvecklingen av IT och teknik för att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Regionens programkontor finns inom enheten och har i uppdrag att övergripande samordna och följa upp projekt, förvaltnings- och linjeaktiviteter samt förvalta och ge stöd i regionens projektprocess, projektmodell och berednings- och beslutsprocess.