CRP/CRP + Hb QuikRead go

QuikRead go CRP/CRP + HB är ett snabbt och patientvänligt diagnostiskt test som ger resultat för både kvantitativt C-reaktivt protein (CRP) och hemoglobin (Hb) från ett prov genom en analys med instrumentet QuikRead go. QuikRead go systemet är specifikt utformat för användning inom primärvården.

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Produktionen av CRP inleds snabbt som svar vid infektion, inflammation och vävnadsskador. Mätning av CRP kan vara till nytta för den kliniska handläggningen av patienter med infektionssymptom.
Mätintervall: 5-200 mg/L

Om hemoglobin (Hb)

Hemoglobin är den molekyl som innehåller järn och som transporterar syre i blodet. Det binder syre i lungorna, transporterar det till vävnaderna och för tillbaka koldioxid från vävnaderna till lungorna. Hemoglobin spelar en viktig roll i kroppens järncykel och innehåller det mesta av kroppens fuktionella järn.
Mätintervall: 50-245 g/L
Förpackningsstorlek: 50 test/förpackning
Internkontroll: QuikRead go CRP och Hb, 1 mL.

Arbetsdokument och utbildning