F-Hb Analyz F.O.B

Analyz F.O.B är ett immunologiskt snabbtest för att detektera blod i avföringen. Patienten kan själv samla in provmaterialet som sedan skickas till laboratoriet för analys. Testet är mycket enkelt att utföra och du kommer inte i kontakt med någon avföring då systemet är slutet under hela testproceduren. Analyz F.O.B är ett humanspecifikt test som inte kräver några dietföreskrifter.

Mätområde: Kvalitativt, ett streck för negativt, två streck för positivt test. Avläses efter 5 minuter.
Förpackningsstorlek: 20 test/förpackning

Arbetsdokument