Glukos HemoCue

HemoCue glukossystem för patientnära testning är baserade på en glukosdehydrogenasmetod och består av instrument och mikrokuvett. Systemen kombinerar sjukhuslaboratoriets precision och exakthet med den snabbhet och fördel det innebär att erhålla resultatet nära patienten.
Kuvetten fylls med 5 µL blod. Systemen används för screening, diagnos och uppföljning av diabetes. Systemet lagrar också patientsvar samt resultat från kvalitetskontroll tillsammans med datum och tid för upp till 600 mätningar. De lagrade resultaten kan även skrivas ut via en extern skrivare eller laddas ner till en PC.

Mätområde: Glukos 201+, 0-24,6 mmol/L, Glukos 201 RT, 0-31,0 mmol/L

Förpackningsstorlek: 4x25 st
Internkontroll: GlukoTrol-NG 2 x 1,0 ml

Arbetsdokument