Graviditetstest Analyz hCG

Graviditetstestet har en känslighet 40 IU/L. Det innebär att man kan använda testet redan 1-2 dagar efter utebliven menstruation. Säkrast resultat erhålls med morgonurin då koncentrationen av hCG är som störst.

Läs respektive förpackningsbilaga noggrant innan analys. Inför läkemedelsbehandling beställs p-HCG istället för u-HCG.

Mätområde: Negativt <40 IU/L Positivt >40 IU/L
Förpackningsstorlek: 25 test/förpackning

Arbetsdokument