Hb HemoCue

HemoCue Hemoglobin system erbjuder pålitliga och snabba hemoglobinresultat. Den dubbla våglängdsmätningen i fotometern kompenserar för turbiditet orsakad av t ex leukocytos eller lipemi. Provvolymen endast 10 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod. Resultatet är tillgängligt inom en minut efter provtagning. Engångskuvetten suger med kapillärkraft upp en exakt mängd blod och detta blandas automatiskt med reagenset.

Mikrokuvetten placeras i den bärbara fotometern och resultatet visas i mätfönstret inom mindre än en minut. Dubbelprov måste analyseras.
HemCue Hb 201+ är en förbättrad och mindre hemoglobinfotometer och används idag som standard.

Mätintervall: 0-256 g/L
Förpackningsstorlek: Kuvetter enstycksförpackade 4 x 25 st Kuvetter burkar 4 x 50 st
Internkontroll: Hemotrol 2 x 1,0 mL

Arbetsdokument