Vårdnära service

Mellan 30-40 procent bland sjuksköterskor och undersköterskor i Region Västerbotten går i pension fram till 2020. Enligt SKL:s rekryteringsprognos behövs 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor i hela landet rekryteras till 2022. Det innebär en stor utmaning som förutsätter att de kompetenser som finns används på bästa sätt. Vårdnära service är en del för att skapa bättre förutsättningar för vården i länet.

För att möta ett ökat vårdbehov och bristen på vårdpersonal ska arbetssättet vårdnära service användas inom vården i Region Västerbotten. Genom att nyttja servicepersonal till de patientnära uppgifterna där vårdkompetens inte är obligatoriskt får sjuksköterskor och undersköterskor mer tid för patienterna.

Arbetsuppgifter

Just nu arbetar bland andra Region Västerbotten med framtagandet av konceptet vårdnära service. Den nya yrkeskategorin togs emot positivt på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i december 2017 och ett slutgiltigt beslut fattas under 2018.

Arbetsuppgifterna för servicepersonalen innefattar bland annat att städa avdelningar och slutstäda sängar när patienten går hem eller byter avdelning, ställa i ordning måltider och tillsammans med vårdpersonalen ansvara för förrådsbeställningar. Även transport av laboratorieprovet, fylla på förbrukningsvaror och till viss del även intern patienttransport mellan enheter på respektive sjukhus ingår i arbetet.

Med tydliga ansvarsområden kan både sjuksköterske- samt undersköterskeyrket göras mer attraktivt. Tillsammans arbetar de för att patienten ska få en god omvårdnad och hög kvalitet på servicetjänsterna som utförs.