Organisation och utbildning

Regionens miljöledningssystem och webbaserade miljöutbildning är tillgänglig för alla medarbetare

Regionen vill att miljöledningssystemet ska vara ett stöd i det dagliga arbetet.

Det finns två mätbara mål för området.

Miljöledningssystem

Mål 17: Miljöledningssystemet är implementerat i regionens samtliga verksamheter samt integrerat i regionens ledningssystem år 2019.

Resultat 2018

Miljöledningssystemet är delvis infört i regionens ledningssystem.

Miljöutbildning till personal

Mål 18: Andelen anställda som har genomgått utbildning är 95 procent år 2019.

Resulat 2018

Fem procent av de anställda i har gått miljöutbildning under året. Miljöutbildningen är tillgänglig för alla medarbetare i regionens utbildningsplattform på intranätet.