Privathyra

Privathyra är till för en person som är på tillfälligt besök i Västerbotten, på en annan ort än sin hemort och är i behov av en rullstol under besökstiden. Privathyra är därmed inte att betrakta som hälso- och sjukvårdande behandling där man behöver hjälpmedel efter en sjukvårdsinsats.

Att hyra hjälpmedel

Du kan hyra en rullstol från Hjälpmedel Västerbotten i Umeå. Anmäl behovet av hyra till vår kundtjänst minst en vecka i förväg. Hyrestiden är 14 dagar. Avgiften gäller oavsett om man vill hyra rullstolen över en helg eller hela 14-dagarsperioden.

Prislista inkl. moms

Hyresavgiften är 600 kr för 14 dagar.

Hämtning och återlämning av hyrd rullstol

Den hyrda rullstolen hämtas och återlämnas på Hjälpmedel Västerbotten i Umeå på Mariehemsvägen 14. Den ska vara väl rengjord och i gott skick vid återlämnandet. Om du lämnar tillbaka rullstolen smutsig eller skadad, kan en kostnad tillkomma. Om rullstolen har försvunnit kommer ersättning att utkrävas.

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65