Orala antihistaminer

Orala antihistaminer har lång duration och lindrar allergiska reaktioner i hela kroppen. Antihistaminpreparat utgör basen för behandling av allergisk rino­konjunkti­vit. Vid otillräcklig effekt kompletteras med lokal behandling för respektive organsystem (se nedan). Antihistamin kan även användas som akut behand­ling vid allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad och i viss mån även profylaktiskt inför allergenexpone­ring.

De moderna antihistaminerna som finns på marknaden är effektmässigt tämligen likvärdiga och tolereras oftast väl. Som regel rekommenderas nyare antihistaminpreparat där loratadin och desloratadin i normaldosering inte har någon påvisad sederande effekt. Det finns sällan skäl att välja det dyrare preparatet Aerius om läkemedlet inte behöver administreras i speciell beredningsform, t.ex. oral lösning till ett litet barn. Även vid urtikaria är icke-sederande antihistaminpreparat förstahandsval, men behöver ofta ges i en högre dosering, 2-4 gånger normaldos av antihistamin (gäller även för barn). De äldre, mer sederande antihistaminerna kan vara indicerade vid svår nattlig klåda.

Vuxna och barn från 6 år

desloratadin

tablett

Desloratadin*°

 

munsönderfallande tablett

Caredin*

 

oral lösning

Aerius

loratadin

tablett

Loratadin*°

Barn mellan 1 och 5 år

desloratadin

oral lösning

Aerius

* utbytbart  ° receptfritt