Lokal behandling av allergisk konjunktivit

Perorala antihistaminer (se föregående avsnitt) kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit. Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom före­kommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med ögondroppar, som har mast­cellsstabiliserande eller antihistamin effekt.

Ögondroppar utan konserveringsmedel passar för kontaktlinsbärare. Natriumkromoglikat är ett receptfritt mastcellsstabiliserande preparat som finns utan konserveringsmedel både i endospipetter (Lecrolyn) och i flaska (Lecrolyn Sine).

Av antihistaminer för lokalt bruk (ögondroppar) innehåller emedastin engångspipetter ej konserveringsmedel och rekommenderas därför till kontaktlinsbärare. Levokabastin är receptfri och har ingen åldersgräns men innehåller konserveringsmedel.

Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan kombine­ras vid svår allergi.

Mastcellsstabiliserande

natriumkromoglikat

dr, endospipett+

Lecrolyn*°

 

dr, flaska+

Lecrolyn Sine°
ingen åldersgräns

Antihistaminer

emedastin

dr, endospipett+, flaska

Emadine
från 3 år

levokabastin

dr, flaska

Livostin°
ingen åldersgräns

olopatadin

dr, flaska

Opatanol
från 3 år

Vid svåra allergiska besvär kan allergenspecifik immunterapi bli aktuell. 

+ Fri från konserveringsmedel, ° receptfritt, * utbytbart