Mjukgörande preparat

Den huvudsakliga fuktighetsbevarande substansen anges inom parentes.

Karbamid, t ex Canoderm*, kräm el. lotion

(5 % karbamid)

Karbamid i Essex kräm 2%**

(2 % karbamid)

Fenuril, Karbasal, kräm*

(4 % karbamid och 4 % NaCl)

Miniderm, kräm el. lotion

(20 % glycerol)

Propyless, lotion

(20 % propylenglykol)

Propyderm, kräm

(20 % propylenglykol)

Oviderm, kräm

(25 % propylenglykol)

OBS! Mjukgörande preparat ska bara förskrivas på recept om det vid för­skrivningstillfället finns en tydlig medicinsk indikation.

Vid iktyos och hyperkeratotisk hud

Locobase LPL

(20 % propylenglykol och 4,5 % mjölksyra)

Calmuril

(10% karbamid och 5% mjölksyra)

* utbytbart  ** om kraftig sveda i samband med smörjning, se även eksembehandling barn.