Handeksem

  • OBS! – undvik mekanisk och kemisk nötning, inklusive överdriven vattenkontakt.
  • mjukgörande behandling flera gånger dagligen samt efter vattenkontakt, se preparat ovan.
  • grupp 3–4 steroid, se Glukokortikoider till utvärtes bruk.