Medel vid STD

Genital herpesinfektion

valaciklovir

Valaciclovir*

I andra hand:

aciclovir

Aciclovir*

Rekommenderar aciclovir som andrahandspreparat av följsamhetsskäl. Aciclovir tas i femdos jämfört med tvådosregim för valaciclovir.

Klamydiainfektion

doxycyklin

Doxycyklin*

100 mg x 2 första dagen, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar. Märk recept ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”

Om doxycyklin av någon anledning inte lämpar sig, ta kontakt med hudkliniken för ställningstagande till annan behandling.

Kondylom

podofyllotoxin

kräm, lösning

Wartec

Mycoplasma genitalium

Makrolidresistens har blivit vanligare. Kontakta hudkliniken för diskussion vid behandlingssvikt. Rutinmässig provtagning för mycoplasma i primärvård rekommenderas ej, utom i de fall där klamydia och gonorré utfallit negativt och patienten har kvarstående symtom.

azitromycin

Azitromycin*, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, därefter 250 mg x 1 i 4 dygn

* utbytbart