Behandlingsprinciper vid bensår

(Se även vårdprogram under Vårdpraxis på Linda)

Bensår är alltid ett symtom. Etiologin måste fastställas. Mer än 50 % av alla kroniska bensår är venösa. Den viktigaste behandlingen vid venösa bensår är kompression.

Behandlingsprincip efter det att etiologin är fastställd

  • Tvätta med kranvatten, rengör såret mekaniskt.
  • Täck med ocklusivt/semiocklusivt förband som gärna får sitta på några dagar om såret ser rent ut.
  • Komprimera med hög- eller lågelastisk binda om såret är venöst.
  • Se även avsnittet om svårläkta ben­sår under Infektioner.