Influensa (säsonginfluensa)

För detaljer se www.regionvasterbotten.se/smittskydd under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination.

Formulär för misstänkta fall av influensa hos person i riskgrupp, där behandling eller provtagning kan bli aktuellt, länk till dokument här.

Vaccination mot säsonginfluensa

Vaccination är gratis för personer som tillhör riskgrupp, dock inte för hushållskontakter.

Personer som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2022.

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 12)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus typ 1 och 2
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunsvar samt vård och omsorgspersonal