Icke-farmakologisk behandling

Annan icke-farmakologisk behandling

  • Rökstopp. Se levnadsvanor.
  • Adekvat kaloriintag
  • Patientutbildning
  • Omgivningsanpassning av arbetsterapeut –hjälpmedel, se över hemmiljön
  • Översyn av läkemedel som medför ökad risk för osteoporos och fall, se vårdpraxis

Förebyggande insatser - fallolyckor, se Kunskapsguiden.se