Icke-farmakologisk behandling

Rekommenderad fysisk aktivitet

  • Personer med osteoporos bör i första hand rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet för att:
    • bromsa benförlust eller öka bentäthet.
    • minska fall och frakturer.
    • förbättra hälsorelaterad livskvalitet.
  • Personer med osteoporos och fallbenägenhet bör även rekommenderas balansträning för att minska risken för fall och fraktur.
  • Vid manifest osteoporos, framför allt bland äldre, rekommenderas individuellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med balansträning och promenad.
  • Personer med osteoporos bör även rekommenderas aerob fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet i syfte att förebygga andra sjukdomar.

Annan icke-farmakologisk behandling