Behandling av de mest sjuka äldre

Avstå insättning eller avsluta behandling vid förväntad livslängd under ett år eller om patienten mestadels är sängliggande. Vid kotkompression som varit symtomgivande med smärta bör behandling ändå övervägas. För de mest sjuka äldre bör zoledrionsyra väljas i första hand, i andra hand denosumab. Engångsbehandling med zoledronsyra kan övervägas, särskilt vid förväntad återstående livslängd under tre år.

För personer ≥80 års ålder som bedöms ha bristfällig nutrition, sällan vistas utomhus och inte uppfyller kriterierna för benspecifik behandling kan enbart kalcium och D-vitamin ges som profylax mot höftfraktur, oavsett tidigare fraktur och/eller osteoporos.