Medel vid bakteriell infektion

fenoximetylpenicillin

tabletter, mixtur

Kåvepenin*

Vuxna och barn över 12 år: 2 x 800 mg x 3 i 5–7 dagar, dosen kan behöva ökas vid stor övervikt och graviditet.

Barn: 25 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

klindamycin

kapslar, oral lösning

Clindamycin*, Dalacin*

Vuxna: 150 mg x 3 i 5–7 dagar. Barn: 5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar, Barn som väger över 30 kg ges 150 mg 3 gånger dagligen

metronidazol

tabletter, oral lösning

Flagyl

Vuxna 400 mg x 3 i 5–7 dagar. Barn: 7,5 mg/kg x 3 i 5–7 dagar

* utbytbart