Stensmärtor

Smärtor på grund av obstruerande sten i de övre urinvägarna (calyces, njur­bäcken-uretärövergången eller i uretären) beror inte på stenen i sig utan på den tryckökning man får ovan obstruktionen (jfr ileussmärta vid tarmhin­der). NSAID-preparat minskar filtrationstrycket i njuren och ger alltså smärtlindring genom tryckreduktion och ej enbart genom allmän analgetisk effekt. I en välgjord nypublicerad klinisk prövning framstod diklofenak bättre än morfin, såväl ur effekt- som biverkningssynpunkt

NSAID- preparat (rekommenderas primärt)

diklofenak

inj

Voltaren

ketorolak

inj

Toradol

diklofenak

supp

t.ex. Diklofenak*

Opioid-preparat

morfin

inj

Morfin

morfin + spasmolytikum

supp

Spasmofen

* utbytbart