Bennål

Elektrisk borr är enklast teknik. I andra hand kraftig metallnål som drivs in manuellt, ex uppdragsnål eller benmärgsnål.

Elektrisk borr EZ-IO; nålens storlek anpassas efter i första hand vävnadsdjup, men man kan även använda kroppsvikt som riktmärke:
Röd nål vävnadsdjup 15 mm, vikt 3-39 kg.
Blå nål: vävnadsdjup 25 mm, vikt >3 kg

 • Lokalisera instickstället. Små barn; den platta ytan 1-2 cm nedom och något medialt tuberositas tibiae enl fig. Alt kan man använda proximala humerus för barn > 6 år. OBS! Borra då med 45° vinkel.


 • Ev. bedöva hud och periost på vaken patient
 • Stick nål genom mjukvävnad till periostet.
 • Kolla att det finns 5 mm kvar att gå in i benet med (markerat på nålen).
 • Borra med 90° vinkel. Sluta borra när du känner ett ”släpp”. Nålen sitter stadigt när den är på plats.
 • Dra mandräng
 • Fixera
 • Ta ev. prover (X-test, glukos etc.)
 • Bedövning av vaken patient mepivakain eller lidocain (Carbocain 10mg/ml eller Xylocain 10 mg/ml, 0,5 ml/10 kg)
 • Koppla koksaltfylld slang
 • Spruta 5–10 ml koksalt med spruta
 • Kontrollera att det inte svullnar runt instickstället (sätt i så fall ny nål på andra benet) Större mängd influshat på fel ställe kan ge kompartmentsyndrom.
 • Ge farmaka, vätskor, transfusioner efter behov med spruta manuellt eller med sprutpump. Det går inte med självtryck från droppåse! Anslut droppåse och 20 ml spruta med 3-vägskran!

Ref: Resuscitation. 2011 Jan;82(1):126-9.