Samarbetsprojekt med Kenya

Hållbar turism i Västerbotten och Elgeyo Marakwet, Kenya

Region Västerbotten bedriver ett samarbete med den Kenyanska regionen Elgeyo Marakwet. Syftet med samarbetet är att båda regionerna ska bli bättre på hållbar turism. I projektet besöker representanter för de båda regionerna varandra och utbyter erfarenheter och kunskap. Elgeyo Marakwet County ska också ta fram en egen strategi för hållbar turism. Region Västerbotten arbetar med att utveckla hållbar turism i projekt inom Hållbar turismutveckling i Västerbotten och det arbetet är ett viktigt bidrag till samarbetet med Elgeyo Marakwet County. Projektet finansieras av ICLD

Projektet sträcker sig över tre år, från och med hösten 2016-till och med våren 2019. 

Projektets övergripande mål är

  • att minska fattigdom och skapa sociala och ekonomiska möjligheter genom utveckling av hållbar turism.
  • att utveckla och natur och kultur genom hållbar turism

Genomförda aktiviteter

November 2016 – En delegation från Elgeyo Marakwet besökte Västerbotten. Fokus på besöket låg mycket på att utbyta erfarenheter kring etnicitet som en möjlighet och utmaning inom turismen. Vi besökte bland annat Malå Sameby och diskuterade traditionell kenyansk sång  och dans och samisk jojk. På Skogsmuseet i Lycksele diskuterades kvinnorollen i den samiska kulturen och traditionell kenyansk herdekultur. På Åbrånets Limousin visade ägarna upp sin verksamhet som är ett exempel på hur ett jordbruk kan utvecklas till ett besöksmål och restaurang och därmed få ökad lönsamhet och hållbarhet.

Malå sameby personer på bilden

Vinter 2016/2017 – Elgeyo Marakwet County tar fram en plan för hållbar turism i regionen

Mars 2017 – En delegation från Västerbotten besöker Elgeyo Marakwet. Vi besöker bland annat ett naturreservat där regionen vill bygga upp naturturism och bygga en ekolodge. Region Västerbottens expert på hållbar turism, Dan Jonasson använder Global Sustainable Tourism Councils ( GSTC) kriterier för att utvärdera besökmål ur ett hållbarhetsperspektiv och skriver två rapporter.

Vår 2018 – Region Västerbotten besöker Elgeyo Marakwet för att arbeta konkret med GSTC-kriterierna och att lära representanter från Elgeyo Marakwet systemet. En dag vigs åt mänskliga rättigheter och en presentation om urfolket samerna och av Sveriges minoritetslagstiftning.

Sommar 2018 – En delegation från Elgeyo Marakwet besöker Västerbotten och tittar djupare på miljö- och energilösningar på Västerbottniska besöksmål. I Kenya är problemen med nedskräpning stora och besöket kommer även att titta på hur vi arbetar för att minska nedskräpning i Sverige och Västerbotten. Delegationen kommer även att fördjupa sig i antidiskrimineringsarbete i Sverige.

Vår 2019 - Region Västerbotten Turism arrangerar ett studiebesök tillsammans med samverkansregionen Elgeyo Marakwet på en anläggning i deras grannregion Amboseli. Anläggningen, som är en av de bästa inom ekoturism i Kenya, erbjuder logi och safariupplevelser och har lagt stor vikt vid hållbarhet och att bli en positiv kraft för det lokala samhället. Genom studiebesöket får vi möjlighet att se hur utmaningar kan hanteras i praktiken. Det kommer att hållas seminarium och workshops på teman som efterfrågats under tidigare möten, såsom marknadssegmentering, kvalitetssäkring av turismprodukter och kundkännedom.

 

 Styrgrupp

Erik Bergkvist, ordinarie, Janet Ågren, suppleant

Tomas Mörtsell, ordinarie, Nicke Grahn, suppleant

Annika Sandström, ordinarie, Camilla Thorn Wollnert, suppleant

Lena Friborg, projektkoordinator

 

Projektgrupp

Kerstin Hamre, projektledare

Bella Lawson, expert: urfolk och nationella minoriteter, koppling etnicitet-turism-kultur

EllaCarin Blind, Svenska Samernas riksförbund

Dan Jonasson, expert: hållbar turism

Kajsa Åberg, fil. Dr, turismstrateg

Amanda Brännström, turismstrateg

 

Kontakt

Lena Friborg, projektsamordnare

070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se