Kontakt

Daniel Örnberg Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
E-post
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 75 81
Bild på Daniel Örnberg
Lena Häggström Utvecklingsledare – Missbruk och beroende
E-post
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 333 96 44
Bild på Lena Häggström
Nanna Forsgren Samordnare Barn och Unga
E-post
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se
Telefon
070-258 57 33
Bild på Nanna Forsgren
Elisabet Höög Forskningsledare
Mobil
070 – 376 59 59
Bild på Elisabet Höög
Liz Bertholdsson Länsdelssamordnare för Skellefteå
E-post
liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-289 57 66
Bild på Liz Bertholdsson
Claudia Kerttu Länsdelssamordnare för Umeå
E-post
claudia.kerttu@regionvasterbotten.se
Mobil
076-766 57 29
Bild på Claudia Kerttu
Per-Daniel Liljegren Samordnare suicidprevention
E-post
per-daniel.liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-288 99 65
Bild på Per-Daniel Liljegren
Chrystal Kunosson Utvecklingsledare - Kvinnofrid (föräldraledig)
E-post
chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 22
Bild på Chrystal Kunosson
Angeta Nilsson Utvecklingsledare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 74 43
Bild på Angeta Nilsson
Anna Bohlin Utvecklingsledare - Kvinnofrid (vik)
E-post
anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-516 57 22
Bild på Anna Bohlin