Barn och unga

barn står på stranden och tittar ut över vattnet
Foto: Danielle MacInnes från Unsplash

Inom FoU Socialtjänsts uppdrag för barn och unga arbetar en utvecklingsledare med kunskapsspridning och kunskapsutveckling för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård. Prioriterade frågor är placerades barns skolgång och hälsa, förbättringsområden inom familjehemsvården, barns delaktighet, kompetens och bemanningsfrågor och systematisk uppföljning i den sociala barn och ungdomsvården.

Utifrån SKL:s nationella handlingsplan ”Stärkt skydd för barn unga” har vi arbetat med att stödja kommunerna i utveckling av en regional plan som antogs av länets samtliga kommuner den 14 februari 2018. I samarbete med LBU Länsgrupp Barn och unga skall FoU Socialtjänst arbeta vidare med de prioriterade frågorna.

Nanna Forsgren Samordnare Barn och Unga
E-post
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se
Telefon
070-258 57 33
Bild på Nanna Forsgren