Psykisk hälsa

Hemsidan är till för Dig som vill veta mer om samhällsbaserat arbete för och med personer med psykiskt funktionshinder. Den innehåller information om vår verksamhet inom Psykisk hälsa i samverkan, men vi försöker också ge en liten överblick över det aktuella kunskapsfältet.

Psykisk hälsa i samverkan är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som jobbar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning.