Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå Delaktighetsmodellen (DMO) har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) samt inom äldreomsorgen och är utvecklad av Kommunförbundet i Skåne.

En skissbild över delaktighetsmodellen

Den bärande idén är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka sig och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Arbetssättet ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som t.ex. mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS.

Våren 2016 utbildas första omgången vägledare i Västerbotten. Utbildningen är ett samarbete mellan Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Skellefteå Kommun och FoU Socialtjänst. Nya kurserbjudanden kommer även att erbjudas under hösten 2016.