Idrottsförbund

Västerbottens Idrottsförbund får årligt anslag från Region Västerbotten. Idrottsförbundets verksamhetsinriktning och utvecklingsområden har fastställts i en överenskommelse.

 

 

 

 

Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36