Avtal och överenskommelser

Här kan du läsa och ladda ned aktuella länsöverenskommelser, länsrutiner och samverkans- och styrdokument som gäller mellan region och kommunerna i Västerbotten.

COVID 19

Ny provtagningsrutin giltig: 2020-04-03- 2020-06-30
Rutin för provtagning av personal på SÄBO i Umeå ytterområden och kranskommuner
Bilaga: Rutin för provtagning av personal på SÄBO i Umeå Ytterområden och kranskommmuner.pdf

Länsöverenskommelse - och rutin för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbotten vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator

Rutiner och avbrottsplan

Manualer och checklistor

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP)

SIP Länsrutin fastställd av LSG 2020_11_20

Manualer och checklistor

Patientbroschyrer

 

Länsöverenskommelsen i Västerbotten rörande Riskbruk-missbruk-beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Länsöverenskommelse 2019 Riskbruk/Missbruk/Beroende

 

Vårdprogram för vård och omsorg om personer med demens sjukdom i Västerbotten

Ansvarsfördelning mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län i samband med diagnostik, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom i kommunal hemsjukvård* och särskilt boende finns beskrivet  på sidan 19 i bifogat: Vårdprogram Vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län .pdf

 

Länsgemensam  överenskommelse och samverkansrutin

Överenskommelse och samverkansrutin - Konsultation och hälsoundersökningar.pdf 

Samarbetsrutiner mellan Region Västerbotten och länets kommuner för patienter med diabetes typ 1 och typ 2 i kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. (Fastställd 2018-11-26)

Bilaga: Samabetsrutin