Beredning för regional utveckling

Beredningen för regional utveckling är ett samverkansorgan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län.

Beredningen har 13 ledamöter. Nämndens presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Regionen representeras av ordförande och 5 ledamöter. Kommunerna representeras av 1:e och 2:e vice ordförande samt 5 ledamöter.

 

Ordförande (Regionråd)
Rickard Carstedt (S)

Kontaktuppgifter till Rickard Carstedt

 

Hans Lindberg (S)

1:e vice ordförande
Hans Lindberg (S)

 

2:e vice ordförande
Tomas Mörtsell

 

Visa alla förtroendevalda i beredningen

Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38