Beräknad åtgång av utvärtes medel

Bedömning av mängd preparat (gram) som behövs för att genomföra extern behandling två gånger dagligen under en vecka. Obs: Mjukgörande kan ha en större åtgång än andra utvärtes medel t.ex. glukokortikoider.

Enligt information från Läkemedelsverket, Nr 2:2005

Ålder

Hela kroppen

Bålen

Armar och ben

6 månader

35

15

20

- 4 år

60

20

35

- 8 år

90

35

50

- 12 år

120

45

65

Vuxen (70 kg)

170

60

90