NYHETER 2020-03-30

Vanligare med ansiktsmärta

Fler lider av smärta i ansiktet – och framförallt kvinnor är drabbade. Det visar en ny studie från Tandläkarhögskolan vid Umeå universitet.

Kvinnor i arbetsför ålder är särskilt drabbade av ansiktsmärta. Foto: Mostphotos

Smärtan har vanligen sitt ursprung i käkmuskulaturen eller käkleden, och en av fem har ett långvarigt smärttillstånd. Bland dessa är det vanligt att samtidigt lida av stress, depression och smärta i andra delar av kroppen.

Förekomsten av smärta i ansiktet ökar i hela befolkningen, men allra störst är ökningen bland kvinnor i arbetsför ålder. Totalt ligger 180 000 patientundersökningar från Folktandvården i Västerbotten till grund för till studien.

Kan tappas bort i vården

– Trots att många kan få god hjälp av enkla behandlingsstrategier, är det vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården, säger Anna Lövgren, tandläkare och biträdande lektor vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

– Det behövs riktlinjer för hur sjukvård och tandvård bäst ska ta hand om dessa patienter så att de inte hamnar i en ond cirkel av smärta och spänningstillstånd. Här kan kartläggning i samband med besök hos tandvården vara en bra början.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pain: https://bit.ly/3dAJAJs

Tillbaka till nyhetslistan