Aktuellt läge - följ statistik för covid-19

Från och med den 30 maj 2022 publicerar Region Västerbotten inte längre separat statistik om covid-19. Vi hänvisar i stället till statistik från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som båda visar statistik för alla regioner i Sverige.