Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg

Personal som jobbar inom omsorg och hälso- och sjukvård rekommenderas även fortsatt ta prov på sig själva om de har symtom som kan tyda på covid-19. En särskild arbetsplatskod används vid registrering av provet.

Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion och samtidigt har högre än 38 graders feber eller inte mår tillräckligt bra för att gå till jobbet rekommenderas att stanna hemma och kontakta sin chef.

När ska jag provta mig?

Du som arbetar inom vård och omsorg ska provta dig om du har symtom på luftvägsinfektion och temperatur över 38 grader eller inte mår tillräckligt bra för att gå till jobbet.

När ska jag inte provta mig?

 Om du har allvarligare symtom ska du inte ta prov på dig själv. Kontakta sjukvården som vilken annan patient som helst.

Lämna arbetsplatskod tillsammans med ditt prov

Kontakta din chef för att få en arbetsplatskod, som du anger när du registrerar ditt prov. Arbetsplatskoderna är viktiga för att smittspårningen ska fungera bra. På 1177.se finns mer information om hur egenprovtagningen går till.

Lämna prov för covid-19

Platser och tider för att hämta och lämna provtagningskit

Umeå

Du kan hämta och lämna in kit på någon av regionens hälsocentraler. Öppettider 9-14.

Det kommer att finnas möjlighet för asymtomatisk personal som arbetar på NUS att hämta ut och lämna provkit vid kem.lab, exempelvis vid utbrottsscreening.

Skellefteå

Du som arbetar inom vård och omsorg kan hämta och lämna in provtagningskit på flera hälsocentraler. Du hittar öppettider och instruktioner på hälsocentralernas sida på 1177, under Aktuellt.

Det finnas även möjlighet för asymtomatisk personal som arbetar på lasarettet att hämta ut och lämna provkit vid kem.lab, exempelvis vid utbrottsscreening.

Lycksele

Du kan hämta och lämna in provtagningskit på Stenbergska hälsocentral och Medicinkonsulten.

  • Stenbergska: måndag-fredag klockan 9–14 finns kit att hämta och lämna i lådor utanför infektionsmottagningen vid sidan mot kyrkogården.
  • Medicinkonsulten: måndag-fredag 08–15.30 finns kit att hämta och lämna i obemannade lådor i entrén.

Andra orter

Vårdpersonal som bor och arbetar på mindre orter i länet kan hämta och lämna kit som tidigare på de hälsocentraler som hanterar detta. Se information på hälsocentralens sida på 1177.se.

Hitta hälsocentral på 1177.se

Bild på det provkit som ersätter tidigare kit från den 1 april 2022.

Bild på komponenterna i det nya egenprovtagningskit
som ersätter de tidigare. 

För chefer

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 följer chefen de rutiner som finns på Vårdhygiens sida med information om corona under rubriken:

Råd för chefer vid smittspårning

Om du har frågor eller känner dig osäker kan du kontakta Vårdhygien Region Västerbotten.

Kontakta Vårdhygien