Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella och kommande utbildningar som anordnas av arbets- och miljömedicin Umeå.

MEBA-utbildning, 1 och 2 december 2020, Umeå - FULLBOKAD!

Mer information om MEBA-utbildning

Digital arbetsmiljö, 17 november 2020, digitalt

NorBet anordnar en webbutbildning i hur man skapar en god digital arbetsmiljö. Läs mer om utbildningen via NorBet:s webbplats under fliken Utbildning.

NorBet webbplats

Fortbildningsdag i spirometri, 22 september 2020, Umeå - FULLBOKAD!

Mer information om fortbildningsdag i spirometri

Nätverksträff för ergonomer i Norrland, 7 september 2020, digitalt

Mer information om nätverksträff för ergonomer

 

Kommande utbildningar

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön, 2021

Utbildningen har på grund av covid-19 flyttats fram. Läs mer via länken nedan.

Mer information om mätutbildning

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte, 2021

Det arbets- och miljömedicinska vårmötet som skulle ha hållits våren 2020 har på grund av covid-19 flyttats till våren 2021. Anmälan kommer att öppnas hösten 2020. Läs mer om vårmötet via länken nedan.

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte