Kunskapsstyrningsråd

Kunskapsstyrningsrådet samordnar arbetet med frågor inom området kunskapsstyrning. Rådet ska utgöra berednings- och samordningsorgan, men även ge operativt stöd till hälso- och sjukvårdsledningen i arbetet med att utveckla och implementera systemet för kunskapsstyrning i Region Västerbotten.