Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning pågår i Västerbotten. Den här sidan innehåller information till dig som jobbar inom vården.

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

Är du invånare och vill veta mer om vad som gäller för vaccination mot covid-19?

Fakta om vaccinationen och plan för vaccinering mot covid-19 i Västerbotten

 

Sverige deltar i EU:s gemensamma upphandling av vacciner mot covid-19. Vaccinerna testas och utvärderas innan de godkänns för användning. Folkhälsomyndigheten fördelar det vaccin som kommer till Sverige ut till regionerna och smittskyddsenheten fördelar länets tilldelade doser ut till verksamheterna.

Arbetsplan och praktisk information

Pfizer covid-19 vaccin Comirnaty

Moderna covid-19 vaccin

Nuvaxovid covid-19 vaccin

Aktuell prioritering och vaccinval Västerbotten

Behandlings- och bedömningsstöd

Vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar

Nyheter från vaccinationssamordnaren

Hälsodeklaration och patientinformation

Information från myndigheter

Rådgivning för vaccinationsansvarig personal 

Både personal inom Region Västerbotten och utanför organisationen är välkomna med sina frågor och funderingar till infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

För rådgivning skriv till infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se. Svar skickas via e-post inom en vecka.