Prioriteringar

Ett företag som söker någon form av företagsstöd måste uppfylla minst 2 av de prioriteringar som Region Västerbotten har att följa. Dock måste också vissa grundförutsättningar uppfyllas, så att stödet leder till att främja hållbara investeringar (ekologiska, ekonomiska, sociala), i framför allt mikro-, små- och medelstora företag, som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Klicka på bilden för att få den större! (öppnas som PDF)

Bild av prioriteingarna