NYHETER 2021-07-01

Artificiell intelligens testas för säkrare diagnoser

En forskargrupp i Umeå tittar på hur man kan använda artificiell intelligens för att ställa mer korrekta diagnoser i primärvården och för att för vissa tillstånd minska förskrivningen av antibiotika.

Artificiell intelligens kan användas för ett bedöma hudförändringar. Foto: Mostphotos

Det är vitt skilda patientgrupper som ingår i projektets två studier. Dels handlar det om att ta AI till hjälp dels för att bedöma hudförändringar, dels för att diagnosticera besvär i örat.

Det är idag ett problem att bilder som tas inom sjukvården många gånger håller för låg kvalitet, vilket gör det svårt eller omöjligt för läkare att ställa diagnos.

I de två studierna ska man titta på bilder av hudåkommor respektive trumhinna och hörselgång. Det kan till exempel handla om att upptäcka malignt melanom eller en pågående öroninflammation.

Överförskrivning av antibiotika

Vad gäller både hudförändringar och öronbesvär är det tillstånd som är svåra för otränade ögon att bedöma.

Feldiagnosticerad öroninflammation kan till exempel leda till en överförskrivning av antibiotika. Något som man i forskarteamet hoppas kunna minska på lång sikt om läkarna får tillgång till bättre diagnosstöd.

I projektet kommer man även utvärdera olika typer av artificiella nätverk för att klassificera bilder på trumhinnan och på hudförändringar.

Man kommer även intervjua olika yrkeskategorier – distriktsköterskor, BVC-sköterskor och verksamhetschefer – som i sitt arbete träffar de olika patientgrupperna.

Projektet pågår under 2021 och har nyligen fått anslag på 500 000 kronor från Medtech4Health och Vinnova, att läggas till de 250 000 kronor som man tidigare mottagit från regionala utvecklingsmedel.

I projektet ingår öron-näsa-halsmottagningen och hudmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus, läkare vid Backens hälsocentral, Medicinsk teknik, forskning och utveckling vid Region Västerbotten, samt forskare vid Umeå universitet.

Tillbaka till nyhetslistan