Akut bakteriell rinosinuit

Allergisk rinit behandlas ej här, se allergikapitlet. Läs gärna Läkemedel vid rinosinuit - behandlingsrekommendation (2020).

Akut rinosinuit beror oftast på självläkande virusinfektion. Receptfri egenbehandling med lokal vasokonstriktor (obs max behandlingstid), nasal steroid, och nässköljning kan övervägas. Perorala avsvällande bör undvikas. Ansiktssmärta utan tecken till inflammation (nästäppa, ökad sekretion, rodnad slemhinna) är sällan akut rinosinuit. Ömhet i ansiktets mjukdelar utan tecken till inflammation talar för annan orsak, t.ex. tandinfektion eller primär huvudvärk.

Symtom >10 dagar alt försämring efter 5 dagar med tillkomst av feber, ensidig smärta eller purulent snuva kan tala för bakterieinfektion. Vargata vid undersökning har starkast diagnostiskt värde, diagnos bör inte sättas utan fysiskt besök. Vid svåra symtom kan peroral antibiotika övervägas. Vid allmänpåverkan, ansiktssvullnad, ögonpåverkan, eller meningitsymtom bör patienten i stället remitteras akut.

mometason

nässpray

Mometason*

Förstahandsmedel vid antibiotikaindikation

fenoximetylpenicillin

1,6 - 2 g** x 3 i 7–10 dagar.

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi av typ 1

doxycyklin

200 mg 1:a dagen sedan 100 mg x 1 i 6 dgr

Doxycyklin*

Andrahandsmedel

amoxicillin

750 mg x 3 i 7–10 dagar

Amoxicillin*

Nästäppa kan bero på flera orsaker, däribland inflammation. I de flesta fall kan behandling med nasal steroid provas. Effekt fås vanligen inom dagar-veckor vid god compliance, sätt ut behandling om ingen effekt fås. Vid ihållande terapiresistent nästäppa hos barn är allergi vanligt, fördjupad anamnes och ev allergitestning rekommenderas.

Vid ihållande nästäppa utan förklaring remittera till ÖNH-klink.

mometason

nässpray

Mometason*

Atrofisk rinit drabbar äldre där förändrad slemhinnefunktion ger upplevelse av nästäppa och ev rinnsnuva. Antikolinergika bidrar, sätt ut om möjligt. Nasal steroid ger ingen lindring utan kan istället förvärra besvären. Vitt vaselin lindrar, rek patienten att stryka en ärtstor klick mot näsöppningen inför sänggående. Koksaltsköljningar (1 tsk koksalt per 5 dl ljummet kranvatten) kan också provas. Lokal antikolinergika (ipratropium) kan hjälpa mot socialt besvärande rinnsnuva vid speciella tillfällen, men förvärrar grundproblematiken vid frekvent användning. Cave glaukom.

ipratropium

nässpray

Rinivent

Akut rinosinuit hos barn

Mindre barn får många förkylningsinfektioner. Det är ett naturligt steg i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha nästäppa och missfärgad snuva under lång tid utan att behöva behandling. Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva. Pga barns särskilda anatomiska förutsättningar kan vissa komplikationer enklare uppstå, framför allt orbital cellulit (”ethmoidit”). Barn med ensidig svullnad i mediala ögonvrån remitteras akut till barnklinik.

* utbytbart ** Barn >64 kg och vuxna 1,6 g x3, > 80 kg samt gravida 2 g x3