Bakteriell vaginos och vulvovaginal candida

Vid symtomgivande bakteriell vaginos rekommenderas lokal behandling med antiseptika eller antibiotika i form av vaginaltablett, gel eller vagitorier i 3–6 dagar. Partnerbehandling rekommenderas inte. Tillståndet har hög recidivbenägenhet och receptet bör itereras.

Candidainfektion behandlas i första hand lokalt med vagitorier. Behandlingseffekt förväntas inom 3-4 dagar. Vid recidiverande infektioner bör diagno­sen säkerställas genom en mikroskopiundersökning (wet smear). Vid otill­räcklig effekt av lokalbehandling rekommenderas peroral behandling med flukonazol. Vid kronisk candidainfektion (mer än fyra verifierade skov per år) rekommenderas långtidsbehandling med flukonazol, 150 mg var fjortonde dag i tre må­nader. Kräm med antimykotika och kortison i kombination (Daktacort) kan vara ett komple­ment vid stark klåda i vulva. Observera att vaginal behandling inte bör användas vid pågående mens. Vid graviditet rekommenderas i första hand lokalbehandling med Canesten.

Bakteriell vaginos

I första hand

dekvalinium

vaginaltablett

Donaxyl

I andra hand

metronidazol

vaginalgel

Zidoval

I tredje hand

klindamycin

vagitorier

Dalacin

Vulvovaginal candidainfektion

I första hand

klotrimazol

vagitorier + kräm

Canesten°

 I andra hand

flukonazol

kapslar

Flukonazol*

 

° receptfritt * utbytbart